Téma ismertetése

 • Általános

 • 1. Műveletek tömbökkel

 • 2. Tömb, ami ismeri a méretét

 • 3. Buborékos rendezés, Strassen algoritmusa

 • 4. Polinom AAT

  Polinom AAT implementálása

  szükséges függvények és struktúra:

  typedef struct Polinom {
        int fok;
        int *egyutthatok;

        int size;

  } Polinom;


  • Polinom* Create(int) - nullpolinomot létrehoz, max paraméter tag
  • void Destroy(Polinom*)
  • int PutEgyutthato(Polinom*, int, int) - ellenőrizni kell, hogy belefér-e, fokszámot át kell állítani, ha kell
  • int GetEgyutthato(Polinom*, int) - adott fokszámú tag együtthatójának lekérdezése
  • int NullPolinom(Polinom*) - ellenőrzés
  • void Print(Polinom*) - "szép" kiírás
  • Polinom* Osszead(Polinom*, Polinom*)
  • Polinom* Szoroz(Polinom*, Polinom*)
  • Polinom** Oszt(Polinom*, Polinom*) - tételezzük fel, hogy az első nagyobb, mint a másodi; az eredmény egy Polinom* elemeket tartalmazó kételemű tömb, aminek a 0. eleme a hányados-polinom, az 1. eleme a maradék-polinom.
  • int PolinomErteke(Polinom*, int) - behelyettesítési érték


  PutEgyutthato tesztsorozat (nullpolinomból kiindulva):

  P=Create(10);

  PutEgyutthato(P, 0, 2) -> fokszám: 0

  PutEgyutthato(P, 2, 1) -> fokszám: 2

  PutEgyutthato(P, 4, 1) -> fokszám: 4

  PutEgyutthato(P, 4, 0) -> fokszám: 2

  PutEgyutthato(P, 2, -2) -> fokszám: 2

  PutEgyutthato(P, 0, 0) -> fokszám: 2

  PutEgyutthato(P, 4, 0) -> fokszám: 2

  PutEgyutthato(P, 11, 2) -> fokszám: 2 -> HIBA!

  PutEgyutthato(P, 2, 0) -> fokszám: 0 (nullpolinom)
 • 5. Tömb adatszerkezet

  1. Egér a labirintusban

  Egy bemeneti állományban adott egy labirintus, egy egér pozíciója a labirintusban és a sajt pozíciója a labirintusban. Írjatok játékot, amelyben egy felhasználó el tudja vezetni az egeret a sajthoz. Az irányításhoz a nyilakat, vagy az ASDW billentyűket kell lehessen használni. Az egérnek tilos a pályáról leugrani és a falra mászni!

  Bemenet:

  n m

  n x m-es labirintus-mátrix (0-út, 1-fal)

  Ex Ey (egér koordinátái)

  Sx Sy (sajt koordinátái)


  A program futása során a labirintust tároljátok

  a. 2D tömbben,

  b. 1D tömbben.

  (2 projekt forráskódját kell feltölteni)


  2. Ritka mátrixokra írjátok meg a következő függvényeket:

  • beolvasás,
  • kiírás,
  • összeadás,
  • szorzás.

  A bemenet:

  n m

  n x m-es mátrix


  Írjátok meg 3 és 4 soros ábrázolással egyaránt.

  (2 projekt forráskódját kell feltölteni)

 • 6. Verem, sorok, listák

  1. Verem adatszerkezet

  typedef struct STACK{

      int size;

      char *elements;

      int sp; //stack pointer - veremmutató

  }STACK;


  STACK* Create(int); //létrehoz egy vermet

  void Push(STACK*, char); //betesz a verem tetejére

  char Pop(STACK*); //kiveszi a veremből a legfelső elemet

  char Top(STACK*); //megnézi a verem legfelső elemét

  int isEmpty(STACK*); //ellenőrzi, hogy üres-e a verem

  int isFull(STACK*); //ellenőrzi, hogy tele van-e a verem

  void Destroy(STACK*); //felszabadít

  void Print(STACK*); //kiírja a teljes verem tartalmát (segédfüggvény, nem tartozik az adatszerkezet definíciójához)


  2. Egyszeresen láncolt lista

  typedef struct PELEM{

      int data; //adatmező

      struct PELEM *next; //következő elem címe, ha nincs, akkor 0.

  }PELEM;


  //egy elemre vonatkozó függvények

  PELEM* Create(int); //létrehoz egy elemet

  void Destroy(PELEM*); //felszabadít egy elemet

  //lista

  PELEM* CreateL(); //return NULL;

  void DestroyL(PELEM*); //felszabadítja a teljes listát

  PELEM* insertLast(PELEM*, int); //beszúr a lista utolsó eleme után

  PELEM* insertFirst(PELEM*, int); //beszúr a lista első eleme elé

  PELEM* insertOrdered(PELEM*, int); //beszúr rendezetten egy feltételezhetően már rendezett listába

  void Print(PELEM*); //kiírja a lista adat-mezőit

  PELEM* SortL(PELEM*); //elrendezi a listaelemeket adatmező szerint növekvő sorrendbe

  PELEM* Delete(PELEM*, int); //töröl adott értékű elemet a listából


  3. Várakozási sor implementálása dinamikusan láncolt listával (szabad, sőt kell használni a már megírt függvényeket)

  typedef struct VSOR{

      PELEM* listafej;

      PELEM* listaveg;    ///opcionális

  }

  VSOR* Create(); //létrehoz egy várakozási sort

  void Destroy(VSOR*);   //felszabadít egy várakozási sort

  void Push(VSOR*,int);  //betesz a várakozási sor egyik végére

  int Pop(VSOR*);   //kiveszi a következő elemet

  int Top(VSOR*);   //megnézi, hogy ki a következő elem a sorban

  void Print(VSOR*);   //kiírja a teljes várakozási sor tartalmát

  int isEmpty(VSOR*); //ellenőrzi, hogy üres-e a sor

  int isFull(VSOR*); //ellenőrzi, hogy tele van-e a sor


  4. Elsőbbségi sor implementálása dinamikusan láncolt listával (szabad, sőt kell használni a már megírt függvényeket)

  typedef struct ESOR{

      PELEM* listafej;

  }

  ESOR* Create(); //létrehoz egy elsőbbségi sort

  void Destroy(ESOR*);   //felszabadít egy elsőbbségi sort

  void Push(ESOR*,int);  //betesz az elsőbbségi sor megfelelő pozíciójára

  int Pop(ESOR*);   //kiveszi a következő elemet

  int Top(ESOR*);   //megnézi, hogy ki a következő elem a sorban

  void Print(ESOR*);   //kiírja a teljes elsőbbségi sor tartalmát

  int isEmpty(ESOR*); //ellenőrzi, hogy üres-e a sor

  int isFull(ESOR*); //ellenőrzi, hogy tele van-e a sor


  5. Kétszeresen láncolt lista

  typedef struct PELEM2{

      int data; //adatmező

      struct PELEM2 *prev, *next; //előző és következő elem címe, ha nincs, akkor 0.

  }PELEM2;


  //egy elemre vonatkozó függvények

  PELEM2* Create(int); //létrehoz egy elemet

  void Destroy(PELEM2*); //felszabadít egy elemet

  //lista

  PELEM2* CreateL(); //return NULL;

  void DestroyL(PELEM2*); //felszabadítja a teljes listát

  PELEM2* insertLast(PELEM2*, int); //beszúr a lista utolsó eleme után

  PELEM2* insertFirst(PELEM2*, int); //beszúr a lista első eleme elé

  PELEM2* insertOrdered(PELEM2*, int); //beszúr rendezetten egy feltételezhetően már rendezett listába

  void Print(PELEM2*); //kiírja a lista adat-mezőit

  PELEM2* SortL(PELEM2*); //elrendezi a listaelemeket adatmező szerint növekvő sorrendbe

  PELEM2* Delete(PELEM2*, int); //töröl adott értékű elemet a listából
 • 7. Verem alkalmazása

  1. A már megírt karakterverem felhasználásával értékeljetek ki egy teljesen zárójelezett kifejezést.

  Teljesen zárójelezett: minden operátor és annak a két operandusa zárójelbe van téve.

  Operátorok: +, -, *, /

  Operandusok: egész számok.

  Bemenet:

  a teljesen zárójelezett kifejezés (szóközjelek nélkül)

  Pl.: (((3+2)*(5-1))+(5-(2*3)))  2. (Plusz egy fél házit ér) Értékeljetek ki egy tetszőleges aritmetikai kifejezést a fordított lengyel forma felhasználásával.

 • 8. Rendezések

  A következő rendezéseket kell megírni, mindegyik rendezés egy egész elemű tömböt kell növekvő sorrendbe rendezzen:

  1. Buborékos rendezés (Bubble sort) - kétszer optimalizált változat

  2. Kiválasztó rendezés (Selection sort)

  3. Beszúró rendezés (Insertion sort)

  4. Shell rendezés - változtatható h értékekkel (m hosszúságú h tömb)

  5. Számláló rendezés (Counting sort) - stabil változat, O(n+k) bonyolultságú (stable counting sort)

  6. Összefésülő rendezés (Merge sort)

  7. Gyorsrendezés (Quicksort)

  8. Kupacrendezés (Heap sort)


  A megoldandó feladat:

  Definiáljunk egy N értéket, mely kezdetben 10. Hozzunk létre egy N méretű, véletlenszámokkal feltöltöt tömböt (A). Készítsünk egy hasonló méretű tömböt, majd másoljuk le az eredeti elemeit az új tömbbe. Ezt rendezzük el az első rendezési módszerrel, majd újramásoljuk, ezután elrendezzük a második módszerrel, újramásoljuk, újra rendezzük stb.

  Megjegyzés: a rendezések megírása közben kövessük a tömbök változását, hogy az algoritmus funkcionálisan megfelel-e a megbeszélteknek (papíron lehet ellenőrizni). A kiírásokat a végső verzióból teljesen ki kell venni!

  Mikor valamennyi rendezés működik, növeljük az N értékét 10.000-1.000.000 közötti értékre és mérjük meg valamennyi rendezés futási idejét a generált tömbre. A kimenetet a következő programváznak megfelelelően kell kiírni:

  [...]

  #include <time.h>

  #define N 50000

  int main() {

  [...]

  clock_t start, stop; ///idomereshez szukseges valtozok


  int *A, *a;

  CreateRandArray(&A,N,1,100); ///sajat tombletrehozo fuggveny: letrehoz, veletlenszamokkal feltolt - 1. labor

  CreateArrayMalloc(&a, N); ///sajat tombletrehozo fuggveny: letrehoz - 1. labor


  ///Ezt a szakaszt kell a 8-szor a rendezesekre megirni


  Masol(A,N, a, N); ///tomb masolasa masik tombbe - 1. labor, ha nem akkor frissen megirva

  start = clock();

  Bubble(a,N);

  stop = clock();

  printf("Bubble sort: %.6f mp.\n", (float)(stop-start)/CLOCKS_PER_SEC);


  ///szakasz vege


  [...]

  }

 • 10. Fák

  1. Bináris keresőfa - egy tömböt kell beolvasni, és felépíteni a keresőfát. Az adatszerkezet .h állománya a csatolmányban.

  https://moodle.ms.sapientia.ro/pluginfile.php/2442/course/section/2581/binfa.h?time=1557141151329

  2. Trie adatszerkezet. Adott egy szógyűjtemény, határozzuk meg, hogy egy adott prefixxel hány szó kezdődik.

  3. AVL fa - önkiegyensúlyozó bináris keresőfa, az előző keresőfához hasonlóan (plusz 4 forgatás).  Plusz feladatok:

  4. (+5 pont, személyes bemutatás) Piros-fekete fa - az előzőhöz hasonlóan.


 • 11. Hasító táblák (hashing tables)

  Írjátok meg annak a hasító táblának a kezelését, amelyik: 

  • egyszeresen hasít
  • szavakat tárol láncolt listákban

  1. Szerkezet

  • Lista:

  typedef struct ELEM{

     char * szo;

     struct ELEM * next;

  }ELEM

  • A hasító tábla tárolótömbje ELEM** típusú.

  2. Szükséges függvények:

  • Beszúrás
  • Törlés
  • Keresés (elemet térítsen vissza)
  • Teljes tábla kiírása
  • Tábla felszabadítása.

  3. A beszúrás legfeljebb 100 hosszú const char * típusú szavakat kap paraméternek, és a konkrét elemfoglalás a szó méretének megfelelően történik.

 • 2019.05.27 - Info 10:00

 • 2019.05.27 - Info 13:00

 • 2019.05.27 - SzT 19:00

 • 2019.05.28 - SzT 15:00

 • 2019.05.28 - Aut 19:00

 • 2019.05.29 - Inf 08:00

 • 2019.05.29 - Inf 10:00

 • 2019.05.29 - Aut 13:00

 • 2019.05.29 - Tk-SzT 15:00

 • 2019.05.29 - SzT 17:00