Vizsgakövetelmények (EMLÉKEZTETŐ)

Minden gyakorlat (LABOR és SZEMINÁRIUM) kötelező:

 • legfennebb 3 labor/szeminárium pótolható

ELŐADÁSon a részvétel kötelező:

 • legfennebb 2 előadásról lehet hiányozni

Továbbá, csak azok állhatnak vizsgára, akik VÉGSŐ LABORJEGYe legalább 5-ös

 • a labortanároknak szabadságában áll meghatározni, milyen algoritmus szerint számítják ki a végső laborjegyet (pl. milyen módon számítják bele a hetenként elméleti kérdésekre adott válaszokat, a parciális jegyet/jegyeket, házifeladatokat, stb)
 • akiknek nincs átmenő laborjegyük, csak pótvizsgára jöhetnek, ahol egy plusz feladattal kiválthatnak egy max 6-os "laborjegyet".
 • akiknek nincs labor JELENLÉTÜK, azok fel kell újra vegyék a tantárgyat!

A VÉGSŐ VIZSGAJEGY összetétele:

 • 40% végső laborjegy (lásd fennnebb)
 • 60% irásbeli vizsgajegy (ennek 40%-a elméleti kérdések az előadások és a JEGYZET alapján; másik 60% két feladat számítógépen való megoldása). Mindkét irásbeli jegy legalább 5-ös kell legyen!

FELSŐBBÉVESEK és ÚJRAIRATKOZOTTAK FIGYELMÉBE: A vizsgán mindenki "tiszta lappal" indul. Nem "menthetők át" vizsgajegyek (elmélet/gyakorlat) előző évekből. Előző évekből származó laborjegyek tekintetében egyeztetni kell, szemeszter elején, a tantárgyfelelős tanárral.

PÓTVIZSGA:

 • Az adott szeszióban szerzett a vizsgajegy bármelyik átmenő komponense átmenthető a pótvizsgára.
 • Az adott szeszióban szerzett vizsgajegy bármelyik komponense javítható a pótvizsgán. A laborjegy komponenst viszont csak azok javíthatják 10-esre (egy "nehéz" plusz feladat révén), akiknek volt átmenő laborjegyük a félévi tevékenységük nyomán.
ŐSZI PÓTVIZSGA:
 • Mindenki "tiszta lappal" indul. Nem "menthetők át" vizsgajegy-elemek tavaszról, nyárról vagy előző évekről. Csak az számít, ahogy akkor teljesítesz.
 • 2020. augusztus 31, 9 óra (online)
 • LINK: meet.google.com/faw-dxvv-vcv

"Informatika alapjai" tantárgy
 • Nincs külön vizsga.
 • Egy jeggyel nagyobb, mint a prog-I jegy (amennyiben ez utóbbi átmenő).
(Nincs még hír)