Téma ismertetése

 • Általános

  JELENLÉT

  • Minden gyakorlat (LABOR és SZEMINÁRIUM) kötelező:
  • legfennebb 3 labor/szeminárium pótolható
  • ELŐADÁSon a részvétel kötelező:
  • legfennebb 2 előadásról lehet hiányozni

  VIZSGA-KÖVETELMÉNYEK, ábrával


  VIZSGA-KÖVETELMÉNYEK, szóban

  • Csak azok állhatnak vizsgára, akik VÉGSŐ LABORJEGYe legalább 5-ös
  • a VÉGSŐ LABORJEGY összetétele: 1. parciális (30%); 2. parciális (30%); labortevékenység (házifeladatok, stb) (30%); "előadásokon feltett elméleti kérdésekre adott válaszok" (10%)
  • a labortanároknak szabadságában áll meghatározni, milyen elemekből, milyen algoritmus szerint számítják ki a labortevékenységre adandó jegyet.
  • akik 7-es felett teljesítenek az "előadásokon feltett elméleti kérdésekre adott válaszok" tekintetében, azoknak megajánlunk egy jegyet, amellyel kiválthatják az írásbeli vizsga elméleti komponensét (lásd lentebb).
  • akiknek nincs átmenő laborjegyük, csak pótvizsgára jöhetnek, ahol egy plusz feladattal kiválthatnak egy max 6-os "laborjegyet".
  • akiknek nincs labor JELENLÉTÜK, azok fel kell újra vegyék a tantárgyat!
  • A VÉGSŐ VIZSGAJEGY összetétele:
  • 40% végső laborjegy (lásd fennnebb)
  • 60% irásbeli vizsgajegy (ennek 40%-a elméleti kérdések az előadások és a JEGYZET alapján; másik 60% két feladat számítógépen való megoldása). Mindkét komponense az irásbeli jegynek legalább 5-ös kell legyen!

  FELSŐBBÉVESEK és ÚJRAIRATKOZOTTAK FIGYELMÉBE: A vizsgán mindenki "tiszta lappal" indul. Nem "menthetők át" vizsgajegyek (elmélet/gyakorlat) előző évekből. Előző évekből származó laborjegyek tekintetében egyeztetni kell, szemeszter elején, a tantárgyfelelős tanárral.

  PÓTVIZSGA:

  • Az adott szeszióban szerzett vizsgajegy bármelyik átmenő komponense átmenthető a pótvizsgára.
  • Az adott szeszióban szerzett vizsgajegy bármelyik komponense javítható a pótvizsgán. A laborjegy komponenst viszont csak azok javíthatják 10-esre (egy "nehéz" plusz feladat révén), akiknek volt átmenő laborjegyük a félévi tevékenységük nyomán.

  ŐSZI PÓTVIZSGA:

  • Mindenki "tiszta lappal" indul. Nem "menthetők át" vizsgajegy-elemek tavaszról, nyárról vagy előző évekről. Csak az számít, ahogy akkor teljesítesz.
  • A vizsga (2020. augusztus 31, 9 óra) ONLINE zajlik majd.
  • LINK: meet.google.com/faw-dxvv-vcv

  "INFORMATIKA ALAPJAI" tantárgy

  • Nincs külön vizsga.
  • Egy jeggyel nagyobb, mint a prog-I jegy (amennyiben ez utóbbi átmenő).


  Programozás I JEGYZET
  Code::Blocks letöltés innen >>>
  Elemi algoritmusok

   • lineáris/bináris keresés
   • számlálás, létezés-ellenőrzés
   • max/min-keresés
   • összeg, szorzat, átlag
   • szétválogatás
   • összefésülés
   • rendezések
   • ...

  • 1. hét

   Változók definiálása

   Input-output műveletek (olvasás billentyűzetről / szöveges állományból: írás képernyőre / szöveges állományba)

   10 kérdés

   Labor-gyakorlatok

   Házi feladatok

   Kiegészítő feladatok

   1. SZEMINÁRIUM

   Számrendszerek: 10, 2, 8, 16

   Adatok belső ábrázolása a számítógép memóriájában  • 2. hét

  • 3. hét

  • 6. hét

  • 7. hét

  • 8. hét

  • 9. hét

  • 10. hét

  • 11. hét - Felkészülés a parciálisra

  • 12. hét

  • 13. hét

  • 14. hét