Portálhírek

Moodle belépés

Admin Moodle írta időpontban

Belépéssel kapcsolatos problémákat kérjük jelezzék a moodle kukac ms pont sapientia pont ro email címen.Felvehető kurzusok

Az elsőéves kommunikációs hallgatóknak szóló bevezetés a jelek működésébe, a vizualitás médiumaiba, a látványvilágok természetébe, látási képességeink alakulásába, meghatározottságaiba.

A táplálkozáslélektan kurzus keretén belül a

 • A C# legújabb verzióinak áttekintése. .NET Core 2 áttekintés, alapfogalmak bemutatása. A keretrendszer felépítésének, legfontosabb szolgáltatásoknak áttekintése (CLI, CLS, CTS, CIL, GC, JIT).
 • Dependency Injection
 • Entity Framework Core koncepciójának bemutatása, az EF használatának ismertetése többrétegű alkalmazásokban.LINQ
 • Kliensoldali .NET technológiák, Grafikus felületű alkalmazások, Windows Presentation Foundation (WPF)
 • WPF: alapismeretek. WPF: alkalmazások architektúrája. WPF: összetett alkalmazások megvalósítása.   WPF: erőforrások kezelése.
 • Bevezetés a XAML technológiákba, Aszinkronitás nyelvi szinten: az async-await minta.
 • Vezérlők felépítése. Navigáció a különböző XAML platformokon.
 • Adatkötés XAML platformon, adatsablonok és az MVVM minta használata, DI
 • Esemény kezelés, szöveg kezelés és vezérlők elrendezése (layout) a különböző XAML platformokon.
 • Rajzolás és transzformáció technológiái a XAML platformon, vezérlősablonok és stílusok használata. Animáció készítése különböző XAML platformokon.
 • Szerveroldali .NET technológiák. Webes alkalmazások és biztonságuk. ASP.NET: webfejlesztés MVC architektúrában. ASP.NET: objektumrelációs adatkezelés.
 • ASP.NET: megjelenítés és tartalomkezelés. ASP.NET: adatbevitel és validáció. ASP.NET: állapotfenntartás.
 • .NET Core biztonsági szolgáltatásai, autentikáció, autorizáció, titkosítás.
 • Unit testing –TDD, Párhuzamos programozás .NET Core környezetben

Előadás

 

 • Általános információk
 • Adatmodellek, E-K modell
 • A relációs modell
 • Relációalgebra
 • A funkcionális függés és tulajdonságai
 • Normalizálás, normálformák (1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF)
 • Az SQL alapjai (alapfogalmak, DML, DDL, DCL, lekérdezések) I-II
 • Oracle: Architektúra. Háttérfolyamatok. Adatbázis példány. Sémák és objektumok. Data Dictionary.
 • Oracle: Biztonsági rendszer. Titkosítás. Jogosultság kezelés. Audit. Mentés/visszaállítás.
 • Lekérdezés optimalizálás: Indexek (függvényalapú, bitmap, klaszter, hierarchikus stb.). Statisztikák.
 • Nézetek
 • Analitikus függvények, Window functions, Over, Partition by, First_value, Row_number, Rank és Dense_rank, Listagg, Sample, Fetch first
 • Reguláris kifejezések Oracleban: regexp_instr, regexp_like, regexp_replace, regexp_substr, Match_Recognize 
 • JSON in Oracle
 • Az adatbázisrendszerek világa, kitekintés

Előadás

 

 • A tranzakciókezelés alapfogalmai (adategység, tranzakció, atomiság, zárak, sorosíthatóság, egyszerű tranzakció modell, kétfázisú protokoll)
 • Finomabb tranzakció-modellek (figyelmeztető protokoll, időbélyegek, sorosíthatóság)
 • Sikertelen tranzakciók (rendszerhibák fajtái, piszkos adat, lavina, naplózás, konzervatív és agresszív protokollok, ellenőrzési pontok, mentések)
 • Szerver oldali programozás: előnyei, hátrányai.
 • PL/SQL: Alapok
 • PL/SQL Programvezérlő utasítások
 • PL/SQL: Adattípusok, Összetett adattípusok
 • PL/SQL: Kurzorok (explicit és implicit), Kurzor változók
 • PL/SQL: Kivételek
 • PL/SQL: Tárolt eljárások, Tárolt függvények.
 • PL/SQL: Beépített függvények
 • PL/SQL: Triggerek
 • PL/SQL: Csomagok, Beépített csomagok
 • XML, XQUERY
 • Adattárházak, OLAP rendszerek
 • Objektumorientált adatbázisok
 • Az adatbázisrendszerek világa. NoSQL, Mongodb, Neo4J

http://www.ms.sapientia.ro/~kasa/komplex.htm

Előadás: 

Osztián Erika: osztian@ms.sapientia.ro

Gyakorlat:

 • Oltean-Péter Boróka: boroka.oltean@ms.sapientia.ro
 • Osztián Pálma Rozália: osztian.palma@ms.sapientia.ro


Felhívások cégektől


Programozás 1 parciálisok feltöltése

"Posztert a szobámba" projekt

Számítógépes grafika előadás.

Képfeldolgozás

Számítástechnika III. évf. részére

Informatika III. évf. részére

Automatizálás IV. évf. részére

Távközlés IV. évf. részére

Ezen a felületen fogjuk az államvizsga lebonyolításához szükséges ügyintézéseket lebonyolítani.

Számítógépek belső sínrendszereinek és perifériás eszközeinek csatlakoztatása, felépítése és működése.

https://forms.gle/RrwXKuaSsr75gePz8

https://forms.gle/FT6Vmn65LoLtE7fb7

Újrakonfigurálható digitális áramkörök

Ide kell feltölteni a dolgozatokat a probavédésig

Az analóg áramkörtechnika alapjai

Analóg elektronika

Az analóg integrált áramkörtechnika alapjai

Mikrovezérlők, funkcionális elektronikus áramkörök gépi kódú programozása assembler nyelven

Az optoelektronikai áramkörtechnika alapjai

Licenszvizsga 2017/2018-as tanévben

Infokommunikációs hálózatok és rendszerek (Távközlés) szak

A licenszvizsga két próbából áll:

·   Diploma dolgozat védése;

·   Szóbeli vizsga a megadott tételek alapján: alapismeretekből és szakismeretekből.

A hallgatók mindkét próbára külön osztályzatot kapnak.

A diplomadolgozat bemutatására minden hallgatónak 10 perc áll a rendelkezésére, ezután következik a diplomadolgozattal kapcsolatos kérdések megválaszolása hozzávetőleg 5 perc alatt.

A szóbeli vizsgán minden hallgató húz két tételt: egyet az alapismeretek felmérésére szolgáló részből és egyet a szakismeretek felmérésére szolgáló részből. A tételek kidolgozására 15 perc áll rendelkezésére. Ezután a hallgató a bizottság előtt felel a kihúzott tételekből.