Portálhírek

Moodle belépés

de către Moodle Admin-

Belépéssel kapcsolatos problémákat kérjük jelezzék a moodle kukac ms pont sapientia pont ro email címen.Cursuri disponibile

Az elsőéves kommunikációs hallgatóknak szóló bevezetés a jelek működésébe, a vizualitás médiumaiba, a látványvilágok természetébe, látási képességeink alakulásába, meghatározottságaiba.

A táplálkozáslélektan kurzus keretén belül a

 • A C# legújabb verzióinak áttekintése. .NET Core 2 áttekintés, alapfogalmak bemutatása. A keretrendszer felépítésének, legfontosabb szolgáltatásoknak áttekintése (CLI, CLS, CTS, CIL, GC, JIT).
 • Dependency Injection
 • Entity Framework Core koncepciójának bemutatása, az EF használatának ismertetése többrétegű alkalmazásokban.LINQ
 • Kliensoldali .NET technológiák, Grafikus felületű alkalmazások, Windows Presentation Foundation (WPF)
 • WPF: alapismeretek. WPF: alkalmazások architektúrája. WPF: összetett alkalmazások megvalósítása.   WPF: erőforrások kezelése.
 • Bevezetés a XAML technológiákba, Aszinkronitás nyelvi szinten: az async-await minta.
 • Vezérlők felépítése. Navigáció a különböző XAML platformokon.
 • Adatkötés XAML platformon, adatsablonok és az MVVM minta használata, DI
 • Esemény kezelés, szöveg kezelés és vezérlők elrendezése (layout) a különböző XAML platformokon.
 • Rajzolás és transzformáció technológiái a XAML platformon, vezérlősablonok és stílusok használata. Animáció készítése különböző XAML platformokon.
 • Szerveroldali .NET technológiák. Webes alkalmazások és biztonságuk. ASP.NET: webfejlesztés MVC architektúrában. ASP.NET: objektumrelációs adatkezelés.
 • ASP.NET: megjelenítés és tartalomkezelés. ASP.NET: adatbevitel és validáció. ASP.NET: állapotfenntartás.
 • .NET Core biztonsági szolgáltatásai, autentikáció, autorizáció, titkosítás.
 • Unit testing –TDD, Párhuzamos programozás .NET Core környezetben

Előadás

 

 • Általános információk
 • Adatmodellek, E-K modell
 • A relációs modell
 • Relációalgebra
 • A funkcionális függés és tulajdonságai
 • Normalizálás, normálformák (1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF)
 • Az SQL alapjai (alapfogalmak, DML, DDL, DCL, lekérdezések) I-II
 • Oracle: Architektúra. Háttérfolyamatok. Adatbázis példány. Sémák és objektumok. Data Dictionary.
 • Oracle: Biztonsági rendszer. Titkosítás. Jogosultság kezelés. Audit. Mentés/visszaállítás.
 • Lekérdezés optimalizálás: Indexek (függvényalapú, bitmap, klaszter, hierarchikus stb.). Statisztikák.
 • Nézetek
 • Analitikus függvények, Window functions, Over, Partition by, First_value, Row_number, Rank és Dense_rank, Listagg, Sample, Fetch first
 • Reguláris kifejezések Oracleban: regexp_instr, regexp_like, regexp_replace, regexp_substr, Match_Recognize 
 • JSON in Oracle
 • Az adatbázisrendszerek világa, kitekintés

Előadás

 

 • A tranzakciókezelés alapfogalmai (adategység, tranzakció, atomiság, zárak, sorosíthatóság, egyszerű tranzakció modell, kétfázisú protokoll)
 • Finomabb tranzakció-modellek (figyelmeztető protokoll, időbélyegek, sorosíthatóság)
 • Sikertelen tranzakciók (rendszerhibák fajtái, piszkos adat, lavina, naplózás, konzervatív és agresszív protokollok, ellenőrzési pontok, mentések)
 • Szerver oldali programozás: előnyei, hátrányai.
 • PL/SQL: Alapok
 • PL/SQL Programvezérlő utasítások
 • PL/SQL: Adattípusok, Összetett adattípusok
 • PL/SQL: Kurzorok (explicit és implicit), Kurzor változók
 • PL/SQL: Kivételek
 • PL/SQL: Tárolt eljárások, Tárolt függvények.
 • PL/SQL: Beépített függvények
 • PL/SQL: Triggerek
 • PL/SQL: Csomagok, Beépített csomagok
 • XML, XQUERY
 • Adattárházak, OLAP rendszerek
 • Objektumorientált adatbázisok
 • Az adatbázisrendszerek világa. NoSQL, Mongodb, Neo4J

Előadás: 

Osztián Erika: osztian@ms.sapientia.ro

Gyakorlat:

 • Osztián Erika: osztian@ms.sapientia.ro
 • Osztián Pálma Rozália: osztian.palma@ms.sapientia.ro


http://www.ms.sapientia.ro/~kasa/komplex.htm

Programozás 1 parciálisok feltöltése

"Posztert a szobámba" projekt

Számítógépes grafika előadás.

A szakmai gyakorlattal kapcsolatos segédletek elérése

Operációs rendszerek II előadás

Képfeldolgozás

Számítástechnika III. évf. részére

Informatika III. évf. részére

Automatizálás IV. évf. részére

Távközlés IV. évf. részére

Számítógépek belső sínrendszereinek és perifériás eszközeinek csatlakoztatása, felépítése és működése.

https://forms.gle/RrwXKuaSsr75gePz8

https://forms.gle/FT6Vmn65LoLtE7fb7

Újrakonfigurálható digitális áramkörök

Ide kell feltölteni a dolgozatokat a probavédésig

Az analóg áramkörtechnika alapjai

Analóg elektronika

Az analóg integrált áramkörtechnika alapjai

Mikrovezérlők, funkcionális elektronikus áramkörök gépi kódú programozása assembler nyelven

Az optoelektronikai áramkörtechnika alapjai

Licenszvizsga 2017/2018-as tanévben

Infokommunikációs hálózatok és rendszerek (Távközlés) szak

A licenszvizsga két próbából áll:

·   Diploma dolgozat védése;

·   Szóbeli vizsga a megadott tételek alapján: alapismeretekből és szakismeretekből.

A hallgatók mindkét próbára külön osztályzatot kapnak.

A diplomadolgozat bemutatására minden hallgatónak 10 perc áll a rendelkezésére, ezután következik a diplomadolgozattal kapcsolatos kérdések megválaszolása hozzávetőleg 5 perc alatt.

A szóbeli vizsgán minden hallgató húz két tételt: egyet az alapismeretek felmérésére szolgáló részből és egyet a szakismeretek felmérésére szolgáló részből. A tételek kidolgozására 15 perc áll rendelkezésére. Ezután a hallgató a bizottság előtt felel a kihúzott tételekből.